lørdag 21. mai 2016

Apostelen Santiago blir martyr. Overfarten til Galicia. Utvikling og innvandring. Santiagos grav

Santiagos Kors

Heilt siden da vi gjorde forberedelsene til vår første Caminotur i 2012 har jeg søkt å sette denne pilegrimsvandringen inn i en historisk og en samfunnsfaglig sammenheng og har lest en god del litteratur om dette. "Fagområdet" er omfattende, men jeg tror det kan være av interesse at jeg gir en miniversjon av den historiske situasjonen rundt og etter oppdagelsen av Santiagos grav. Jeg skrev to blogginnlegg om dette i 2014, som jeg nå gjengir i to blogginnlegg (i dette og neste.)
Jeg har flere ganger kopiert mine blogginnlegg fra 2014, da jeg innholdsmessig ikke har så mye å tilføye hvis jeg skal holde det nede på nåværende omfang. Jeg har imidlertid valgt å kopiere disse innleggene og ikke bare "lenke" dem da jeg har foretatt litt "vasking" her og der. Litt omformuleringer og retting av åpenbare trykkfeil.


Apostelen Santiago blir martyr:

Det sies at Santiago virker som apostel i Nordre delen av Spania da han så Jomfru Maria "i levende live" på ei søyle (pilar) i den byen som nå heter Zaragoza. Hun ba ham reise tilbake til Jerusalem. Den overdådige katedralen i Zaragoza "Basílica de Nuestra Señora del Pilar" har fått sitt navn etter denne åpenbaringen.
Vel, Santiago gjorde det hun ba om og dro til Jerusalem med noen disipler. Her ble han halshugget på kong Herodes Agrippas ordre ca år 43 evt. Han ble således en av de første kristne martyrer. 


Apostelen Santiagos legemes mytiske forflytning til Galicia iht til "Codice Calixtino", Bok III.

Selv om "Codice Calixtino" er oversatt til et moderne spansk, så gir Bok III i et noe høytidelig språk en litt forvirrende fortelling om hva som skjedde med Santiagos legeme etter hans død. Det som er forvirrende er at beretningen forekommer i to forskjellige kapitler med forskjellige versjoner av hva som skjedde etter at legemet kom til Galicia . Men uten å støtte den ene versjonen mer enn den andre så gikk det for seg slik:

Santiagos disipler fikk i nattens mulm og mørke tak i liket og hodet til apostelen og tok dem med seg ned til stranden. Her dukket det plutselig opp en klargjort liten båt uten mannskap. Santiagos disipler tok ham med seg og hoppet oppi båten og la i vei. Skipet blei ført trygt forbi pirater, farlige rev, gjennom uvær og storm og "bunnløse bølgedaler". Det for ut gjennom hele Middelhavet, gjennom det vi i dag kaller Gibraltarstredet , dreide så babord og dro oppover kysten av dagens Portugal inntil det kom til Iria Flavia i dagens Galicia. Hele turen tok bare 7 dager!


Bildet er lånt fra nettstedet "Caminodesantiagodcr.wordpress.com"

De kom seg på land og lurte på om Gud hadde gitt dem et tegn på hvor de skulle gravlegge Santiago. Historiene spriker noe her, men de bar med seg Santiagos legeme et stykke innover i landet og fant et egnet sted. Noen sier også at de brukte ei kjerre trukket av okser. To av disiplene ble valgt til å passe graven, mens resten dro ut for å forkynne. De to vaktene skal etter sin død ha blitt gravlagt ved siden av Santiago, en på hver side.

Så gikk det nesten 800 år.....

Kort om utvikling og innvandring til Spania i tidlig Middelalder,

I mellomtiden hadde det skjedd mye i Spania. Ved Santiagos død ca år 43 evt. var Spania en romersk provins. Befolkningen var hovedsakelig av iberisk og keltisk avstamning. Romerne kalte dem like godt "Celtiberos". 
Etter Vestromerrikes fall vandret det inn en del germanske stamme til den Iberiske Halvøy. Blant dem var Suevos (Svabere), Vandalos, og Visigodos. Sammen med dem kom også et folk som hadde vandret  heilt fra Iran og som snakket et Iransk språk, Alanerne (Alanos). Dette iranske folket hadde et eget rike en kort stund, men forsvant så ut av historien.  De hadde med seg en fryktinngytende rase av jeger- og gjeterhunder, Denne rasen døde ut, men ble stamfedre til dagens "Spansk Alano" som er en svær gardshund som vi ofte traff på i Galicia både i bundet og frittgående versjon.
Vandalene styrte en kort tid et rike i det sørlige Spania, men forsvant over til Afrika og erobret det vi i dag kaller Magreb. Denne stammen skal ha gitt navnet til "Al-Andalus" (Det Islamske Spania) og navnet på dagens sørligste region "Andalucia" 
Svaberne holdt til i Galicia og hadde et rike av lengre varighet, mens Visigodos (Vestgoterne) 
tok seg av mesteparten av Spania og hadde en periode et nokså stabilt kongedømme med hovedsete i Toledo. Samfunnsstrukturen deres tjente som model for de små kristne kongedømmene som oppsto på sørsiden av Pyrineene idet VIII og IX århundre,
Vestgoternes rike ble noe oppsmuldret etter hvert og det oppsto dissens om hvem som skulle styre. Det første til at en av partene inviterte Maurerne ved Tariq ibn Ziyad inn som støttespiller, og vi vet jo hva det endte med. 

(En litt morsom sak er at navnet "Tariq" skal bety  "Han som banker på døren". Vel, det er ikke alltid det er like lurt å åpne!)

Maurerne tok over nesten heile Iberia og prøvde seg på frankernes rike, her ble de slått tilbake av Karl Martel og hans menn i slaget ved Poitiers 732. 

10 år før, i 722 hadde det nyoppretta Kongedømmet Asturias under sin valgte konge Don Pelayo hevdet sin uavhengighet ved å slå maurerne (ofte også kalt Sarasenerne) i Slaget ved Cavadonga. Pelayos hær skal ha bestått av bare ca 300 mann, men de fant seg et strategisk sted oppe i fjellene i Cantabria hvor de beseiret en tallmessig overlegen maurerhær.


Dette var det første av de kristne kongedømmene i Nordspania og det var i dette kongeriket hvor de ca 90 år senere fant Santiagos grav. Kongedømmet hadde i løpet av disse årene utvidet grensene slik at det da omfattet hele dagens Galicia.

Oppdagelsen av Santiagos grav:

Jeg har før nevnt at en eremitt, som faktisk også het "Pelayo!*)" i 813 så et stjerneskudd eller et lysende fenomen ved et skogholt på markene, Han varslet nærmeste biskop, Teodomiro som befant seg i Iria Flavia om dette og denne biskopen dro straks til stedet som eremitten viste til.

Slik står det på nettsiden Caminodesantiagodcr.wordpress.com
"Allí fue donde encontraron un sepulcro de piedra en el que reposaban tres cuerpos que serían identificados como el Apóstol Santiago y sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio.".

Her fant de altså en steingrav med tre lik som de, dvs. biskop Teodomiro identifiserte som Apostelen Santiago og hans to disipler. Det var jo disse to som hadde voktet hans grav og som skal ha blitt gravlagt, en på hver side av Santiago.
Et annet sted står det at Santiagos legeme ble funnet med hodet under den ene armen. 

Kongen måtte jo informeres, og han, Alfonso II el Casto ("den kyske"!) ilte til gravstedet og betraktes således som den første pilegrim til Santiago. Det ble reist et lite kapell på graven der som etter noen erstatninger og ombygginger skulle bli til den imponerende katedral den er i dag. 


Alfonso II av Asturias erklærte så Santiago som Spanias skytshelgen og det oppsto i tidene etter dette en del mirakler som ble tilskrevet ham. 
22 av disse miraklene er beskrevet i Bok II av "Codice Calixtino",

*) Jeg brukte en annen variant av dette navnet. "Paio" i innlegg II.

PS.Kildene til beretningene om Santiago kan delvis være basert på samtidige nedtegnelser, men er stort sett skrevet noen hundreår etter det skjedde. Kravet til at framstillinger skal tåle historisk gransking gjelder selvfølgelig det jeg har kalt "historiske fakta", men det ligger ikke i denne bloggens "visjon" å foreta noen historisk verifisering eller avvisning av disse. Vi lar legender og myter være som de er:  en del av en tro eller en religion, eller kanskje for de fleste, en del av en kulturell overlevering, eller til og med noe i grenselandet?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar