lørdag 21. mai 2016

Hestorisk setting ved oppdagelsen av Santiagos grav:

(Lett redigert fra bloggen av 2014)

La oss gå ut fra at funnet av Apostelen Jakob sin grav skjedde i år 813 (noen sier 814) som "legenden" sier. Han ble altså funnet i det som i dag er byen Santiago de Compostela (SCQ) som ligger i Galicia nord om grensen i Portugal og elven Duero.

Hvordan så Spania  ut på den tiden? .Etter en tid med romere, folkevandringsfolk som Visgotere og Vandaler, kom turen til "araberne" som egentlig for det meste besto av berbere.  Disse folkene som begge var muslimske og som i Spania med et fellesnavn kalles "Los Moros" (Maurerne) kom seg over Gibraltarstredet i 711. 
Faktisk kom de over allerede 709 etter å ha blitt invitert av en lokal høvding som trengte en alliert i en lokal krangel og faktisk het lederen for maurerne Tariq ibn Ziyad . Derav kommer navnet Gibraltar - جبل الطارق -Jebel al -Tariq - Tariks fjell. I 711 begynte så erobringen av den Iberiske halvøya. Det gikk ganske fort og de fortsatte innover et stykke i Frankrike hvor de ble banket og stoppet av frankerne i slaget ved Poitier 732.
Maurerne måtte rygge, men beholdt nesten heile halvøya, bortsett fra en liten stripe langs Kantabriakysten hvor en lokal høvding , Don Pelayo hadde samlet en hær med lokale folk, blant annet keltere og baskere i 718 og opprettet et kongedømme etter å ha slått maurerne i flere slag. 
Dette kongedømmet var "Reino de Asturias" - Kongedømmet Astrurias.

Slik så Spania ut i år 750.

I 791 overtok Alfonso II tronen i Asturias .i den tiden han styrte utvidet Asturias sitt område kraftig, også det etter kamper med maurerne.

Så i 813 så det slik ut:


Det kongedømmet Alfonso II styrte hadde to mektige naboer. I sør, Maurerne, som må hadde løsrevet seg fra Kalifatet i Damaskus og nå kalte seg Emiratet Córdoba og i nord Det Karolinske Keiserrike som ble styrt av ingen ringere enn Karl den Store, riktignok på siste året. Han døde 814.  
Karl den store og hans rike holdt Alfonso II seg inne med og det er registrert at han foretok seg flere reiser til ham. De hadde jo en felles fiende i Maurerne.

Maurerne hadde altså kvittet seg med Ummayadene som var herskerne i kalifatet i Damaskus og dannet sin egen stat. Militært sett var det fremdeles sterkt og Asturianerne måtte hele tiden slåss for å holde maurerne fra sitt rike. 

Det er vel historisk korrekt å si at Kongedømmet Asturias var den første "kristne"  staten på halvøya og at det spanierne kaller "La Reconquista"  - gjenerobringen begynte med opprettelsen av Kgdm Asturias.

Denne gjenerobringen er for så vidt utenfor rammen av denne bloggen, og det er også "Maurerriket" i sør, så lenge det ikke direkte påvirker det som skjedde med "El Camino".

Det jeg likevel vil si er at "La Reconquista" regnes jo som en såkalt ærefull del av spansk historie, både selve "frigjøringen" av landet og den rusen dette skapte da Granada endelig falt i 1492 og kongeparet Isabel og Fernando (Los Reyes Católicos) valgte å tro på en "gal" italiener som mente å kunne finne en kjappere vei til India. Alle vet hvilke konsekvenser det hadde, konsekvenser som preger vårt liv også i dag.

Vel, det jeg skulle poengtere var at denne ærefulle frigjøringen av Spania ikke nødvendigvis førte til noe bedre liv for den vanlige kvinne og mann, snarere kanskje tvert om i mange tilfeller. Men dette altså er utenfor tema.

Nå glømte vi nesten ut Alfonso II og Santiagos grav. Tenk deg kongen der han farer rundt og slåss og jager på maurere, maurere som er motivert av lovnad om å komme høyere opp i det "immaterielle riket". Jeg kjenner ikke islam godt nok til å komme innpå det nærmere, men det sies av historikere at religionen var en sterk motivasjonsfaktor for de mauriske krigerne.  Hva har Alfonso? Jo, han har sine lokale patrioter, men det er ikke sikkert det skaper samme glød i lengden.

Så snubler denne eremitten Paio over en gammel grav under et tre på et øde sted, sier en legende. Han skal ha sett et lys og skjønner at her er det noe spesielt på gang og varsler en biskop. Denne biskopen finner ut det er Apostelen Jakobs grav og så ruller det videre. Kong Alfonso II bestemmer at det skal bygges en kirke på stedet, de første pilegrimene ankommer og så er Pilegrimsvandringen til Santiago de Compostela i gang.

Dette kom jo beleilig på den godeste Alfonso II som fikk en ny, sterk motivasjonsfaktor i hendene. På samme måte som Hellig-Olav omtrent 200 år seinere kunne oppmuntre sine krigere med " "Fram, fram, kristmenn, korsmenn, kongsmenn" (Kilde Heimskringla)" kunne Alfonso føre den Hellige Jakob opp på listen over sine støttespillere og oppvigle sine. Men det gikk enda videre. Det oppsto rykter, legender om at Den Hellige Jakob oppsto som "Santiago Matamoros"  (Maurerdreperen)  og førte seierrike kamper mot maurerne i viktige slag. 

Jeg vil til slutt presisere at vinklingen med å se den historiske, politiske og for så vidt også den kulturelle betydningen av at graven ble funnet der og da ikke nødvendigvis tar stilling til det religiøse aspektet ,ei heller til om dette virkelig var Santiagos grav. Det ene utelukker ikke det andre.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar